Cysylltwch

Cysylltwch â ni

Os oes ganddoch chi unrhyw gwestiynnau, sylwadau neu awgrymiadau, fe fyddem yn gwerthfawrogi clywed oddi-wrthoch. Rydym bob amser yn awyddus i wella ein gwasanaeth a’r math o gynnyrch rydym yn ei werthu.

Fe allwch chi gysylltu â ni drwy ebostio, drwy godi’r ffôn neu drwy ddanfon llythyr drwy’r post.

9 Bernard Avenue, Treganna, Caerdydd, CF5 1BT

02920 630386

post@silibili.co.uk

Anfonwch eich syniadau atom!

Os oes ganddoch chi awgrymiadau ar gyfer sloganau newydd, gadewch i ni wybod. Os ydym yn ei ddatblygu'n ymhellach ac yn cynhyrchu crys-t, het neu bib o'ch syniad chi, fe gewch chi eitem gyda'r cynllun arno am ddim.  

Cyflenwyr

Os hoffech chi stocio rhywfaint o gynnyrch Silibili, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod ymhellach. 
Ebostiwch: post@silibili.co.uk

 

Eisteddfod 2008

Fe gafodd Silibili ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaedydd yn 2008. Roedd Jac y Jwc, Heini a Bili'r mwnci yno. Oeddech chi?!

Eisteddfod 2008

Wyt ti'n barod i fod ychydig yn sili?!

Clicia ar 'cynnyrch' i ddechrau chwilio.

Ymunwch â Bili

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr ac i glywed am hynt a helynt Bili a'n cynnyrch!

Sign Up