Digwyddiadau

Os hoffech chi ddod i gwrdd â chriw Silibili wyneb yn wyneb, dyma lle fyddwn ni dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf: 

Parti!

Os hoffech chi i ni gymryd y pwysau o siopa oddi ar eich ysgwyddau, beth am i ni ddod draw atoch chi gyda'n cynnyrch? Gwahoddwch gwpwl o ffrindiau draw i'r ty, cymdeithaswch dros botel a win a mwynhewch y profiad o siopa o'ch cartref eich hun!

Fe fydd anrheg am ddim i'r un sy'n cynnal y parti. Cysylltwch â post@silibili.co.uk am fanylion.

Eisteddfod 2008

Fe gafodd Silibili ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaedydd yn 2008. Roedd Jac y Jwc, Heini a Bili'r mwnci yno. Oeddech chi?!

Eisteddfod 2008

Wyt ti'n barod i fod ychydig yn sili?!

Clicia ar 'cynnyrch' i ddechrau chwilio.

Ymunwch â Bili

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr ac i glywed am hynt a helynt Bili a'n cynnyrch!

Sign Up