Y Wasg

Ymholiadau'r Wasg:

Os hoffech chi roi sylw i unrhyw un o gynnyrch Silibili, cysylltwch â Mererid ar +44(0)29 2063 0386 neu ebostiwch post@silibili.co.uk

Ymateb i'r cynnyrch:

Annwyl Mererid, Just to let you know that I received my order yesterday and the t-shirts are fabulous. Really pleased with them! My husband is a Welsh speaker and originally from Lampeter, I have been learning Welsh for 2 years now at nightclass. We have just had a baby girl and trying to bring her up with dual language. Hopefully the t-shirts will be a talking point for when we are out and about in England!! Alison - Warrington. 

Gair bach i ddweud bod fy archeb wedi cyrraedd yn ddiogel bore 'ma - dau gerdyn (un personol) a chrys-t i fabi. Rwyf wrth fy modd gyda'r tri pheth, a byddaf yn sicr o archebu rhagor o bethau maes o law a sôn amdanoch wrth bobl eraill! Llawer o ddiolch,  Eleri Huws, Pengwern, Talybont, Ceredigion

Diolch yn fawr iawn am yrru'r crys-t wnes i archebu arlein mor hollol ddi-drafferth a chyflym.  Eleri Rowlands,  Miskin

Rhagfyr 2012: Dim ond gair brys i ddweud fy mod yn edrych ymlaen gymaint at archebu rhai o'ch nwyddau. Mae fy ngwraig yn disgwyl babi ym mis Mehefin ac fe fyddaf yn archebu pethau yn y flwyddyn newydd. Fe glywais am eich wefan trwy Facebook ac wedi dechrau edrych arni yn barod. Bendigedig!!! Sion Huw Davies.

 

 

Eisteddfod 2008

Fe gafodd Silibili ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaedydd yn 2008. Roedd Jac y Jwc, Heini a Bili'r mwnci yno. Oeddech chi?!

Eisteddfod 2008

Wyt ti'n barod i fod ychydig yn sili?!

Clicia ar 'cynnyrch' i ddechrau chwilio.

Ymunwch â Bili

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr ac i glywed am hynt a helynt Bili a'n cynnyrch!

Sign Up