Amdanom ni

Ein Cynnyrch

 

Bwriad Silibili yw apelio at rieni modern a theidiau a neiniau blaengar sy’n deall bod moesoldeb y sefyllfa yn bwysig ond sydd eisiau dilledyn atyniadol hefyd. Mae’r dillad i gyd wedi’u cynhyrchu mewn dull moesol, Masnach Deg. Mae’r marc hwn yn golygu bod y ffermwyr a’r gwneuthurwyr sydd wedi chwarae’u rhan wrth greu a chynhyrchu’r dillad yn cael pris teg a chyson am eu gwaith sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau fel gofal meddygol ychwanegol neu addysg.

Mae label Silibili i bobl bychain yn mynd i gynyddu dros amser. felly cadwch lygad allan! Dillad deniadol, cydwybodol clir.

Pwy ydym ni

 

Roedd Mererid Wigley wedi bod yn casglu sloganau a syniadau posib ers ei dyddiau coleg. Fe benderfynodd arbenigo mewn dillad i fabanod a phlant ifanc ar ôl ceisio prynu anrhegion i blant ei ffrindiau a gweld bod yna angen am ddillad hwyliog, modern a ffasiynol i fabanod yn y Gymraeg. 

Roedd yn teimlo bod digon o ddillad yn cael eu cynnig gyda sloganau Saesneg ond dim ond ambell gwmni oedd yn cynnig sloganau Cymraeg. Yn ogystal, roedd y mwyafrif yn canolbwyntio ar ddillad i blant ac felly, roedd hi’n teimlo bod yna le yn y farchnad am gynhyrchu crysau-T beiddgar Cymraeg yn benodol i’r babi modern Cymreig.

A dyma sefydlu Silibili yn ystod haf 2008.

 

Eisteddfod 2008

Fe gafodd Silibili ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaedydd yn 2008. Roedd Jac y Jwc, Heini a Bili'r mwnci yno. Oeddech chi?!

Eisteddfod 2008

Wyt ti'n barod i fod ychydig yn sili?!

Clicia ar 'cynnyrch' i ddechrau chwilio.

Ymunwch â Bili

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr ac i glywed am hynt a helynt Bili a'n cynnyrch!

Sign Up