Cludiant

Anelwn at anfon eitemau sydd mewn stoc cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich archeb. Caniatewch 2-7 niwrnod gwaith ar gyfer eu cludo.

Pris cludo safonol yn y DU yw £2.50 ar gyfer eitemau hyd at 500g. Fe fydd eitemau dros 500g yn £3.50. Cysylltwch â ni ar +44 (0)29 2063 0386 neu e-bostiwch post@silibili.co.uk am amcanbris cludiant i Ewrop a gwledydd eraill y byd.

Mae pob archeb yn dod wedi’i becynnu mewn bag deniadol. Mae Silibili yn gwneud anrheg gwreiddiol ac er mwyn ychwanegu elfen bersonol, mi fedrwch ychwanegu neges ar gerdyn bach am ddim cost ychwanegol. Rhowch y manylion i ni pan yn archebu ac fe fe ysgrifennwn ni’r cyfan â llaw ar gerdyn ciwt Silibili.

 

Eisteddfod 2008

Fe gafodd Silibili ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaedydd yn 2008. Roedd Jac y Jwc, Heini a Bili'r mwnci yno. Oeddech chi?!

Eisteddfod 2008

Wyt ti'n barod i fod ychydig yn sili?!

Clicia ar 'cynnyrch' i ddechrau chwilio.

Ymunwch â Bili

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr ac i glywed am hynt a helynt Bili a'n cynnyrch!

Sign Up