Dychwelyd

Gobeithiwn y byddwch wrth eich bodd â chynnyrch Silibili ond os nad ydych chi, am ba bynnag reswm, fe fyddwn yn hapus i gynnig ad-daliad llawn neu i’w cyfnewid. Ni fyddwn yn ad-dalu costau cludiant. Anfonwch yr eitem yn ôl atom heb ei wisgo ac yn ei becyn gwreiddiol o fewn 14 diwrnod.

Ceisiwch gael tystiolaeth o’i bostio gan na fedrwn ysgwyddo cyfrifoldeb am eitemau sydd ddim yn ein cyrraedd. Gwnewch yn siŵr bod pob parsel wedi ei selio a'i amddiffyn yn dda a’ch bod wedi cynnwys manylion yr archeb a’r rheswm dros ei ddychwelyd.

Nid ydym yn talu am gostau cludiant i’w ddychwelyd onibai bod yr eitemau yn ddiffygiol. Os yw’r nwyddau wedi’u difrodi, yn ddiffygiol neu yn wallus, gadewch i ni wybod o fewn 24 awr o’u derbyn naill ai dros y ffôn neu ebost, ac fe wnawn ein gorau i’w newid i chi. Mae’n rhaid i’r eitemau gael eu dychwelyd atom gyda’r pecyn gwreiddiol.

 Anfonwch y nwyddau i’w dychwelyd at: Silibili, 9 Bernard Avenue, Treganna, Caerdydd, CF5 1BT

Unrhyw gwestiynnau?

Os oes gennych unrhyw ymholiad neu gwestiynnau pellach, mae croeso i chi godi’r ffôn ac fe fyddem yn hapus i’ch helpu.  +44(0)29 2063 0386.

 

Eisteddfod 2008

Fe gafodd Silibili ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaedydd yn 2008. Roedd Jac y Jwc, Heini a Bili'r mwnci yno. Oeddech chi?!

Eisteddfod 2008

Wyt ti'n barod i fod ychydig yn sili?!

Clicia ar 'cynnyrch' i ddechrau chwilio.

Ymunwch â Bili

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr ac i glywed am hynt a helynt Bili a'n cynnyrch!

Sign Up